Starý Drak Moudrý chán: Zasvěcení tří Churmastových siváků

Jak již patrno z některých starších příspěvků (http://blog.kharshar.cz/2017/06/02/posledni-uplnek-roku-opice/ nebo http://blog.kharshar.cz/2016/09/16/povest-o-ode-na-altaj/), mongolská hrdinská epika se na mě cestou mé mongolistické kariéry velmi záhy přisosla jako klíště a už se nepustila. Pokračovat ve čtení “Starý Drak Moudrý chán: Zasvěcení tří Churmastových siváků”