D. Urianchaj: STROMU

Novou sezónu zahájíme drobnou mongolskou podzimní básní. Může se to zdát nepatřičné takhle brzy po Třech králích, na letošní zimě v Čechách se mi ale zdá zimního pramálo. Zato jsou tu prastaré listnaté stromy, mžením nasáklý vítr, hutné humidní mlhy, bláto, mokrá rez a tlející listí. Všechno, co mi v Mongolsku chybí. Atmosféra velmi podzimní, ale víc tmy, podmínky hýčkající asociálnost a zálibu v gotických románech… Je šum tvých listů řečí tvou, či řečí větru?

***

STROMU

Je šum tvých listů řečí tvou, či řečí větru?

Je ticho tvé, jež podzimní stesk jitří, mlčením tvým, či prostorem co zbyde, když tažní ptáci zmizí za obzor?

Jak podzimní srst velblouďat tvá barva je barvou tvou, či barvou chladných dešťů?

Mlčíš jak ti, kdo moudří jsou a vědí co je strast.

Mlčenlivá slova uši neslyší,

slyší je oči mé a srdce.

Těžká je s tebou rozprávka. Čím méně možná, tím víc bych chtěl.

Mnohé bych se tě zeptal rád,

však v odpověď jen mlčíš.

Jak dítě, jak slaboduchý idiot, jak vševědoucí jenž byl osvícen,

na každou otázku odpovíš otázkou…

***

D. Urianchaj. Zdroj: https://news.mn/r/769555/
D. Urianchaj. Zdroj: https://news.mn/r/769555/

Urianchaj Damdinsüren (*1940)

Narodil se 29. července 1940 v sumu Uňt v bulganském ajmagu. V roce 1964 dokončil studium na ruské Ekonomické univerzitě G. V. Plechanova a v roce 1978 absolvoval na Literárním institutu M. Gorkého.

Do mongolského literárního světa vstoupil koncem 60. let jako prozaik, počínaje rokem 1980 se již profiluje čistě básnicky. Jeho styl je v mongolském kontextu silně inovativní a originální, pročež ve své vlasti nebyl vždy kritikou přijímán pozitivně. Užívá volný verš i báseň v próze a jeho díla nesou často silně filosofický obsah.

Za novelu „Stín v horkém létě“ obdržel v roce 1978 cenu Mongolského svazu spisovatelů, v roce 2002, 2005 a 2007 mongolské literární ocenění „Altan-öd“ (Zlaté pero) a v roce 2003 první cenu v literární soutěži „Bolor com“ (Křišťálový pohár). V posledních letech zaznamenal úspěchy i na mezinárodním poli, mimo jiné obdržel v roce 2017 v Gwangju v Jižní Koreji Asijskou cenu za literaturu (Asian Literature Award)